Prejavy poškodenia hlavy valcov a ich tesnenia

0 2 123

Hlava motora je neoddeliteľná časť každého spaľovacieho valca. Jeho blok uzatvára zo strany vrchnej a počet závisí od typu motora. Bežne motory jedna hlava zväčša disponujú, viacradové motory pre každý rad valcov vlastnou hlavou vlastnia, prípadne aj motory existujú, ktoré majú pre každý jeden valec vlastnú hlavu.

V starých vozidlách sa hlava vyrobená zo zliatiny používala, no moderné riešenia si moderná doba vyžaduje, a preto dnešné motory majú hlavu vyrobenú z hliníkovej zliatiny. Tá disponuje nielen lepšou tepelnou vodivosťou a nižšou hmotnosťou, ale tiež kanálikmi a otvormi pre lepšiu cirkuláciu chladiacej kvapaliny.

Pod krytom hlavy môžeme nájsť nielen samotné ventily, ale aj vstrekovacie trysky, kanály sacieho a výfukového potrubia a žhaviace alebo zapaľovacie sviečky. Aká je teda jej hlavná úloha a čo najčastejšie spôsobuje poruchy hlavy?

Podobne ako každá súčasť motora, ktorá rôznym silám a teplotám odoláva, aj hlava valcov nie je výnimkou v rámci rôznych komplikácií či porúch. Dôležitým spojovacím prvkom medzi blokom motora a hlavou valcov je tesnenie, ktoré hrá veľmi dôležitú úlohu. Bráni nežiaducemu miešaniu prevádzkových kvapalín v motore, čiže chladiacej kvapaliny a motorového oleja.

Práve postupná degradácia tesnenia hlavy valcov spôsobuje časté problémy, najmä majiteľom starších používaných vozidiel, ktorým nebola venovaná dokonalá starostlivosť. Ak je tesnenie poškodené, následkom je neželané premiešanie uvedených náplní a prvých komplikácií sa nedá dlho vyhnúť. Aké sú prejavy?

  • 1. Zvyšovanie teploty motora až do nebezpečných hodnôt.
  • 2. Vznik olejovej peny v chladiacom systéme.
  • 3. Únik chladiacej kvapaliny z motora.
  • 4. Znečistenie oleja chladiacou kvapalinou a vznik emulzie.
  • 5. Zníženie výkonu motora a nepravidelný chod.

Pri prvom preniknutí do chladiacej kvapaliny motorového oleja je jasným prvým príznakom výrazný pokles nezvyčajne jej hladiny v expanznej nádobke. Sprievodným javom tohto problému je dym, biely dym, ktorý sa valí z výfuku. V zimných mesiacoch je to bežný výskyt kvôli vlhkosti vzduchu, takže nemá dôvod pre paniku.

Ďalšími príznakmi sú mastné škvrny v chladiacej kvapaline, ktorú môžeme vizuálne skontrolovať po otvorení expanznej nádobky. Prenik chladiacej kvapaliny do motorového oleja je možné odhaliť na viečku, kde je olej dolievaný. Emulzia svetlohnedej farby môže znamenať problém, ale opäť sa v zimných mesiacoch môže jednať aj o bežný jav, spôsobený častými krátkymi jazdami.

Pozor! Rovnaké príznaky môžu tiež naznačovať prasknutú hlavu valcov. Každopádne, jazda s akýmkoľvek z uvedených problémov je veľmi riskantná, pretože chladiaca kvapalina vymýva olejový film z povrchu valcov a najmä riedi motorový olej, ktorý tak stráca svoje mazacie vlastnosti. Ak sa zaznamená akýkoľvek z týchto príznakov, je nevyhnutné motor preveriť, v opačnom prípade je veľká pravdepodobnosť úplného zaseknutia.

Navyše, ak sa nevymení poškodený olejový filter, hrozí vážne poškodenie motora, ktoré by vyžadovalo drahú opravu. Preventívna údržba je kľúčová pre dlhú životnosť motora a bezproblémovú jazdu. Pravidelná kontrola chladiacej kvapaliny a oleja je nevyhnutná na odhalenie potenciálnych problémov.

Zanechajte odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.