Prečo dýchať nečistoty, keď už viac nemusíme

0 121 349

Čistý a pre zdravie neškodný vzduch v pohodlí nášho vlastného domova by nemal byť ojedinelým javom, ale úplnou samozrejmosťou.

Odhadom až 30 % populácie trpí závažnými alergiami rôzneho druhu. Nie je pritom žiadnym tajomstvom, že okrem genetickej predispozície je druhým hlavným spúšťačom ochorenia prostredie, v ktorom jedinec s oslabenou imunitou žije.

Plesne ako hrozba v takmer každej domácnosti

Problém môže nastať vtedy, ak v budove, v ktorej bývame, je niečo navrhnuté nesprávne, prípadne nefunguje tak, ako by malo. Konkrétne môže ísť o nesprávne a nedostatočné vetranie, nadmernú vlhkosť, zanedbanú údržbu priestorov, zatekajúce miesta či nesprávny spôsob vykurovania. V takýchto nehnuteľnostiach sú následne bežným interiérovým javom plesne, vlhké steny, škodlivé mikroorganizmy v ovzduší a zdraviu škodlivé prvky. Rovnako aj v dôsledku zostatkovej stavebnej vlhkosti muriva vznikajú plesne, čo je pomerne častý problém novostavieb, pri ktorých sa nedodržali technologické postupy alebo časové odstupy. Problémy môže spôsobiť aj použitie príliš čerstvých murovacích tvárnic, z ktorých sa ešte neodparila výrobná vlhkosť. Medzi najrizikovejšie skupiny ľudí, ktorých takáto domácnosť ohrozuje zo zdravotnej stránky, patria deti, seniori, jedinci s oslabenou imunitou, tehotné ženy, ľudia s respiračnými ochoreniami a rodení alergici. Ak dôjde k priamemu kontaktu človeka s plesňami, je takmer isté, že časom sa u neho prejavia ochorenia kože v podobe rôznych plesní, ekzémov a mykózy. Výskyt bytových plesní negatívne pôsobí aj na dýchací systém. Z dlhodobého hľadiska môžu zapríčiňovať bolesti hlavy, kĺbov, chronické únavové stavy alebo poškodzovať pľúca. V neposlednom rade sú spóry plesní silný alergén, na ktorý určitým spôsobom reaguje každý jedinec. 

Syndróm chorých budov

Zrejme ste už niečo počuli o Sick Building Syndrome, teda o syndróme chorých budov. Ten postihuje nehnuteľnosti, respektíve ich obyvateľov v prípadoch, keď navonok budova síce pôsobí bezproblémovo, no v skutočnosti je postavená nekvalitne alebo na nevhodnom mieste. Jej stavitelia nemysleli na zdravotné aspekty či komfort budúcich užívateľov a tí preto trpia rôznymi ochoreniami a problémami, ktorých spúšťačom je nehostinné miesto, v ktorom sa dlhodobo zdržiavajú.
Našťastie, na prevenciu myslia odborníci, ktorí sa zamerali na vývoj nových stavebných technológií zohľadňujúcich aj ľudské zdravie. Jedinečnou nanotechnológiou tak boli vyvinuté produkty Nano Coat System, ktoré pomáhajú vytvárať zdravú mikroklímu v „chorých“ budovách.
Interiérová nanoomietka Nano Coat Home sa vyrába ekologickými technológiami, vďaka ktorým sa po jej použití nameral veľmi nízky obsah VOC (volatile organic compounds, v preklade: prchavé organické zlúčeniny). Tie patria medzi významnú skupinu znečisťujúcich látok, ktoré negatívne ovplyvňujú čistotu ovzdušia. Popri vlastnom negatívnom vplyve na kvalitu ovzdušia sa tieto látky podieľajú aj na tvorbe fotochemického smogu, ktorého najškodlivejšou zložkou je prízemný ozón.
Nanoomietka je vhodným materiálom aj do priestorov, kde sa očakáva zdržiavanie práve osôb so zvýšenou citlivosťou i oslabenou imunitou. Spolu s nízkymi hodnotami VOC a v kombinácii s ostatnými vlastnosťami je omietka Nano Coat Home schopná predchádzať vzniku syndrómu chorých budov.

Eliminácia problémov

Mimoriadne dobré výsledky sa po použití omietky dosahujú aj pri odstraňovaní tepelných mostov, a to práve vďaka kombinácii jej vlastností. V praxi to znamená, že zvyšovaním povrchovej teploty stien a paropriepustnosti súčasne je materiál schopný odstrániť vplyvy tepelných mostov, akými sú nebezpečná tvorba plesní a húb alebo zmeny farebnosti objavujúce sa hlavne v rohoch miestností, na okenných špaletách a podobne. V interiéri, kde sa omietka využíva, eliminuje výskyt plesní a kondenzácie, čo ocenia všetky rizikové skupiny obyvateľstva, a zároveň tak nie sú nebezpečným nástrahám v ovzduší vystavovaní ani zdraví jedinci.
Ďalším zásadným bonusom pri použití Nano Coat Home v interiéri je vlastnosť šetriť i finančné prostriedky v domácnosti. „Ide o špeciálnu termoizolačnú omietku do interiéru, ktorá vytvára na stene aktívnu vrstvu. Vďaka nej sa teplo v miestnosti kumuluje rýchlejšie a vykurovanie sa výrazne skracuje. Omietka nefunguje len na princípe tradičného tepelného izolantu, ale aj na princípe reflexnej vrstvy, ktorá dokáže teplo akoby odraziť späť do miestnosti. S ohľadom na podmienky, v ktorých sa aplikuje, môže Nano Coat Home ušetriť až do 30 % energie na vykurovanie, respektíve ochladzovanie miestnosti,“ priblížil jedinečnú technológiu Ing. Štefan Karabáč, stavebný inžinier z HELSKE.

Benefit praktický, ako aj ekologický

Použitie nanotechnológie v praxi spočíva vo vysokom obsahu nanopórov s obsahom vzduchu a čiastočne aj vákua v špeciálnej disperzii. Stačí len dvojmilimetrová vrstva oproti bežným hrubovrstvovým omietkam a jej efekt sa prejaví hneď po zaschnutí, čo je už o rekordných 12 až 16 hodín. Okrem toho je aj na dotyk omnoho teplejšia. Teplota jej povrchu neklesne pod rosný bod, čím sa vyrieši kondenzácia. Vďaka už spomínanej paropriepustnej schopnosti je vhodná aj do vlhkých priestorov, kde vzduch zohreje rýchlejšie a ten sa dlhšie udrží na nastavenej teplote. Ak k tomu prirátame jej schopnosť zastavenia rozširovania plesní a mikroorganizmov, docielime až niekoľkonásobnú ochranu vo viacerých aspektoch pre mnohé stavby. V neposlednom rade spočíva benefit Nano Coat Home vo veľkom množstve ušetrených nákladov na energie za domácnosť, čím stúpa do popredia aj jej ekologická stránka.

Vývoj, ktorý napreduje

Zjednodušene povedané, pri Nano Coat Home ide o paropriepustnú, termoizolačnú finálnu omietkovú vrstvu určenú na použitie v interiéri. Aktívne skracuje čas potrebný na vykurovanie a chladenie miestností, redukuje tepelné mosty a klímu. Teplotu povrchu zvýši nad hodnotu rosného bodu, čím zabráni kondenzácii pár a vzniku plesní. Vďaka skleneným mikroguľôčkam s obsahom vákua spomaľuje prestup tepla do konštrukcie, čím vytvára tepelný štít a odstraňuje sálavý chlad alebo teplo zo stien. Vzduch v miestnosti sa tak zohreje alebo schladí rýchlejšie a nastavenú teplotu si udrží dlhšie. Tým šetrí náklady na vykurovanie alebo klimatizáciu a vytvára optimálnu vnútornú mikroklímu.

Ciele spoločnosti sú jasne dané

Spoločnosť HELSKE si stanovila ako prioritu prinášať inteligentné stavebné materiály s využitím inovačných technológií. Dôležitým aspektom je, aby boli šetrné k životnému prostrediu a aby ľuďom

priniesli úsporu energií a zdravú klímu do domácností, biznis centier či verejných budov. Spoločnosť sa vydala na cestu vytvárania rovnováhy medzi tvorivosťou a ekologickou zodpovednosťou so záväzkom znižovať uhlíkovú stopu, v čom mieni zotrvať.
Koncom roka 2019 za to získala prvenstvo počas odovzdávania cien NAN v Španielsku v kategórii Alternatívne technické a konštrukčné riešenia. Zvíťazil produkt Nano Coat Home z výrobného závodu v Levoči.
Spoločnosť HELSKE vidí prínos v oblasti inovácií aj prostredníctvom mladých ľudí, a preto podpísala memorandum o spolupráci so Stavebnou fakultou Technickej univerzity v Košiciach. Cieľom je zvýšenie záujmu študentov a absolventov o oblasti progresívnych stavebných materiálov, podieľanie sa na ich výskume a implementácii výsledkov do výrobnej praxe.

Zanechajte odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.