Aké nástroje sa ponúkajú spoločnostiam, ktoré chcú chrániť prírodu?

0 38 119

Za naše životné prostredie sme zodpovední všetci bez rozdielu. Či z hľadiska jednotlivcov, alebo z hľadiska väčších spoločenstiev, kde môžeme zaradiť aj rôzne firmy. Dbať o životné prostredie totižto nestačí len doma, napríklad dôkladnou separáciou odpadu, či snahou o minimalizovanie jeho produkcie.

Environmentálne ciele by mali byť rovnako dôležité ako ekonomické

Ak chceme pre svoje životné prostredie niečo naozaj spraviť, fungovanie rôznych menších, či väčších spoločenstiev by taktiež malo byť v súlade s ochranou životného prostredia. Nie každý však presne vie ako riadiť spoločnosť tak, aby boli na zreteľ brané nielen ekonomické, ale aj environmentálne aspekty.

Existujú však nástroje, ktoré takýmto spoločnostiam dokážu pomôcť. A ruka v ruke s ochranou životného prostredia môže ísť aj zvýšenie prestíže spoločnosti. Ako? Vďaka trom písmenkám, ktoré určite pozná každý podnikateľ, ISO.

K lepšej ochrane životného prostredia vás môžu naviesť rôzne nástroje

Tieto normy sa zaoberajú rôznymi aspektami fungovania spoločnosti. Výnimkou nie je ani environment a životné prostredie. Toto rieši konkrétne norma ISO 14001. Jej základným zámerom je podpora ochrany životného prostredia a prevencia voči jeho znečisťovaniu.

Ak chce spoločnosť pre ochranu životného prostredia spraviť ešte viac, môže sa zapojiť do schémy pre environmentálne manažérstvo a audit. Táto schéma je známa pod skratkou EMAS. Vznikla už v roku 1993 a je nástrojom EÚ, ktorý má za úlohu pomáhať spoločnostiam hodnotiť, riadiť a hlavne zlepšovať ich environmentálne správanie.

Aký je rozdiel medzi EMAS a spomínanou normou ISO 14001? Napovedali sme už tým, keď sme spomínali, že zapojenie do EMAS je vhodné pre spoločnosti, ktoré chcú pre ochranu životného prostredia robiť viac. Okrem požiadaviek z normy ISO 14001 je totižto schéma EMAS doplnená niekoľkými prvkami naviac.

Zdroj obrázku: Circlephoto / Shutterstock.com

Zanechajte odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.