Poznáte obrazy svetoznámeho Alfonza Muchu?

Obraz Alfonza Muchu

Obraz Alfonza Muchu

Alfonz Mucha, okrem iného významný český maliar, je najvýraznejšia osobnosť českej maliarskej histórie a jedna z vedúcich osobností obdobia secesie. Medzi jeho vrcholné diela patrí Slovanská epopej, cyklus veľko-formátových obrazov, ktorými chcel Mucha zhrnúť dejiny Slovanského národa. Obrazy Alfonza Muchu nie sú jeho jedinou umeleckou činnosťou, vďaka všestrannému nadaniu aktívne zasahoval do všetkých umeleckých odborov od sochárstva po divadlo.

Pokochajte sa precíznymi dielami tohto umelca:

Obrazy Alfonza Muchu

Obrazy Alfonza Muchu

Obraz Alfonza Muchu

Obraz Alfonza Muchu

Zverokruh – Alfonz Mucha

Jar - Alfonz Mucha

Jar – Alfonz Mucha

Job Cigarettes - Alfonz Mucha

Job Cigarettes – Alfonz Mucha

Obraz Alfonza Muchu

Obraz Alfonza Muchu

Autoportrét Alfonza Muchu

Autoportrét Alfonza Muchu

Obraz Alfonza Muchu

Obraz Alfonza Muchu

Obraz Alfonza Muchu

Obraz Alfonza Muchu

Obraz Alfonza Muchu

Obraz Alfonza Muchu

Source/zdroj: www.cuded.com

Oleg

Najradšej píšem o architektúre a zaujímavostiach zo sveta no niekedy popridávam aj nejaké zábavné videá a fotky.