Zdravie a bezpečnosť zamestnancov ako priority všetkých zamestnávateľov

Ochrana zdravia a bezpečnosti zamestnancov by sa mala zabezpečiť okamžite pri zariaďovaní výrobných hál, skladových priestorov a kancelárií. Väčšina firiem v snahe ušetriť nedbá na zabezpečenie kvalitného vybavenia neuvedomujúc si, že práve ono by dokázalo chrániť zdravie a aj bezpečnosť všetkých zamestnancov.

PZS

Zdravie a bezpečnosť zamestnancov by mali byť prioritou všetkých zamestnávateľov. Ak chcete uspieť v podnikaní, dôležité je zabezpečiť dobré pracovné podmienky a znížiť výskyt poškodení zdravia. Povinnosťou zamestnávateľov je poskytovať PZS. Jedná sa o odbornú poradenskú činnosť pre zamestnávateľov v oblasti zdravia a podpory zdravia pri práci. Ak chcete, aby všetci zamestnanci firmy boli v bezpečí, podstatné je, aby ste zabezpečili PZS. Na Slovensku ale máme firmy, ktoré túto odborno-poradenskú činnosť zabezpečujú. Vy sa tak budete môcť naplno venovať len podnikaniu a zabezpečenie PZS prevezmú za vás.

Vysokokvalitné bezporuchové stroje

Ak chcete zamestnancom zabezpečiť bezpečné pracovné podmienky, okrem PZS a aj protipožiarnych upchávok a kontroly hasiacich prístrojov by ste mali zabezpečovať vysokokvalitné bezporuchové stroje. Kvalitné stroje, keďže budú bezporuchové, neohrozia zamestnancov, ktorí ich obsluhujú a zároveň nezabrzdia celkový chod firmy. Ak sa napríklad pokazí stroj na výrobu, nielenže ohrozí zdravie zamestnanca, ale spomalí výrobu. Pocítia to najmä malé podnikateľské subjekty.

Ochranné pracovné prostriedky

PZS a vysokokvalitné bezporuchové stroje dokážu ochrániť zdravie a bezpečnosť zamestnancov. Netreba ale zabúdať na poskytovanie kvalitných ochranných pracovných pomôcok ako pracovných odevov, ochranných okuliarov, prilieb, ale aj pracovných topánok. Výber ochranných pracovných pomôcok samozrejme treba prispôsobovať pracovným činnostiam. Iné ochranné pracovné pomôcky budú potrebovať zamestnanci obuvníckej firmy, iné zase zamestnanci firmy vyrábajúcej automobilové súčiastky.

Zdroj obrázka:

Autor:  Stock Rocket / Shutterstock.com

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *